Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserResults Properties

The ParserResults type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Document Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví kořenový uzel ve stromu syntaxe dokumentu.
Public property ParserErrors Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví seznam chyb, k nimž došlo během analýzy.
Public property Success Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu, která udává, zda analýza byla úspěšná.
Top
Zobrazit: