Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBLanguageCharacteristics Properties

The VBLanguageCharacteristics type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Static member Instance Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá instanci tohoto objektu VBLanguageCharacteristics.
Top
Zobrazit: