Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.PushSpanConfig Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vynutí předání konfigurace rozpětí.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Protected method PushSpanConfig() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vynutí předání konfigurace rozpětí. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Protected method PushSpanConfig(Action<SpanBuilder>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vynutí předání konfigurace rozpětí. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Protected method PushSpanConfig(Action<SpanBuilder, Action<SpanBuilder>>) Vynutí předání konfigurace rozpětí. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Top
Zobrazit: