Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.Optional Method

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Protected method Optional(TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda je analýza tokenu s daným typem volitelná. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Protected method Optional(KnownSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda je analýza tokenu s daným typem volitelná. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Protected method Optional(VBKeyword) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda klíčové slovo z kódu je volitelné.
Top
Zobrazit: