Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.Accept Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Přijme zadaný symbol.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Protected method Accept(IEnumerable<TSymbol>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme seznam symbolů. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Protected method Accept(TSymbol) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme zadaný symbol. (Inherited from TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Top
Zobrazit: