Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SyntaxTreeNode.Parent Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nadřazený uzel stromu pro aktuální uzel stromu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public Block Parent { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Block
Nadřazený uzel stromu pro aktuální uzel stromu
Zobrazit: