Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Span Properties

The Span type exposes the following members.

  NameDescription
Public property CodeGenerator Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví generátor kódu pro rozpětí.
Public property Content Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví obsah rozpětí.
Public property EditHandler Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví obslužnou rutinu úprav rozpětí.
Public property IsBlock Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, zda je uzel uzlem bloku. (Overrides SyntaxTreeNode.IsBlock.)
Public property Kind Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví typ tohoto rozpětí.
Public property Length Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví délku obsahu rozpětí. (Overrides SyntaxTreeNode.Length.)
Public property Next Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví další rozpětí v uzlu stromu.
Public property Parent Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nadřazený uzel stromu pro aktuální uzel stromu. (Inherited from SyntaxTreeNode.)
Public property Previous Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví předchozí rozpětí v uzlu stromu.
Public property Start Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví počáteční umístění znaku rozpětí. (Overrides SyntaxTreeNode.Start.)
Public property Symbols Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví symboly použité ke generování kódu pro rozpětí.
Top
Zobrazit: