Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Span.Symbols Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví symboly použité ke generování kódu pro rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public IEnumerable<ISymbol> Symbols { get; protected set; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<ISymbol>
Symboly použité ke generování kódu pro rozpětí
Zobrazit: