Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Span.EditHandler Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví obslužnou rutinu úprav rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public SpanEditHandler EditHandler { get; protected set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Editor.SpanEditHandler
Obslužná rutina pro úpravy rozpětí
Zobrazit: