Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Span.Change Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Změny tvůrce rozpětí pro toto rozpětí

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public void Change(
	Action<SpanBuilder> changes
)

Parameters

changes
Type: System.Action<SpanBuilder>
Delegát, který bude spuštěn společně s touto změnou
Zobrazit: