Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Block.Flatten Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vyrovná kolekci zadaného typu pro daný blok.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public IEnumerable<Span> Flatten()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Span>
Kolekce zadaného typu k vyrovnání pro daný blok
Zobrazit: