Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AutoCompleteEditHandler Properties

The AutoCompleteEditHandler type exposes the following members.

  NameDescription
Public property AcceptedCharacters Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje přijaté znaky. (Inherited from SpanEditHandler.)
Public property AutoCompleteAtEndOfSpan Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu, která udává, že funkce automatického dokončování je na konci tohoto rozpětí.
Public property AutoCompleteString Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu řetězce pro automatické dokončování.
Public property EditorHints Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Načte nebo nastaví rady k editoru. (Inherited from SpanEditHandler.)
Public property Tokenizer Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví metodu použitou k analýze řetězec do tokenů. (Inherited from SpanEditHandler.)
Top
Zobrazit: