Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorParser Methods

The RazorParser type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CreateParseTask(TextReader, ParserVisitor) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public method CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public method CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, CancellationToken) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public method CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public method CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext, CancellationToken) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Parse(TextReader) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Analyzuje zadaný objekt.
Public method Parse(ITextDocument) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Analyzuje zadaný objekt.
Public method Parse(LookaheadTextReader) Obsolete. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public method Parse(TextReader, ParserVisitor) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Analyzuje zadaný objekt.
Public method Parse(LookaheadTextReader, ParserVisitor) Obsolete. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: