Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorParser Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje analyzátor syntaxe Razor.

System.Object
  System.Web.Razor.Parser.RazorParser

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class RazorParser

The RazorParser type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodRazorParserTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy RazorParser.
Top

  NameDescription
Public propertyDesignTimeModeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Získá režim doby návrhu.
Top

  NameDescription
Public methodCreateParseTask(TextReader, ParserVisitor)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public methodCreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public methodCreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, CancellationToken)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public methodCreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public methodCreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext, CancellationToken)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodParse(TextReader)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public methodParse(ITextDocument)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public methodParse(LookaheadTextReader) Obsolete. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public methodParse(TextReader, ParserVisitor)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public methodParse(LookaheadTextReader, ParserVisitor) Obsolete. Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Analyzuje zadaný objekt.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: