Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserVisitor.VisitSpan Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Navštíví dané rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual void VisitSpan(
	Span span
)

Parameters

span
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Rozpětí k navštívení
Zobrazit: