Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserHelpers.SanitizeClassName Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Upraví zadaný název tak, aby byl platnou hodnotou pro název třídy.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static string SanitizeClassName(
	string inputName
)

Parameters

inputName
Type: System.String
Hodnota ke kontrole

Return Value

Type: System.String
Upravený název třídy
Zobrazit: