Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserHelpers Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Poskytuje metody helper pro analyzátor.

System.Object
  System.Web.Razor.Parser.ParserHelpers

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static class ParserHelpers

The ParserHelpers type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStatic memberIsCombiningTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku značka kombinující mezery nebo značka znaku s nulovou šířkou.
Public methodStatic memberIsConnectingTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku interpunkce konektoru.
Public methodStatic memberIsDecimalDigitTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku desítková číslice.
Public methodStatic memberIsEmailPartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku platná pro použití v e-mailové adrese.
Public methodStatic memberIsFormattingTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná hodnota znaku používá pro operaci formátování rozložení textu nebo formátování textu.
Public methodStatic memberIsHexDigitTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku hexadecimální číslice.
Public methodStatic memberIsIdentifier(String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná řetězcová hodnota identifikátor.
Public methodStatic memberIsIdentifier(String, Boolean)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná řetězcová hodnota identifikátor.
Public methodStatic memberIsIdentifierPartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku platná jako identifikátor.
Public methodStatic memberIsIdentifierStartTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku platná jako počáteční znak identifikátoru.
Public methodStatic memberIsLetterTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku písmeno.
Public methodStatic memberIsLetterOrDecimalDigitTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku písmeno nebo desítková číslice.
Public methodStatic memberIsNewLine(Char)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota nový řádek (newline).
Public methodStatic memberIsNewLine(String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota nový řádek (newline).
Public methodStatic memberIsTerminatingCharTokenTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku token ukončujícího znaku.
Public methodStatic memberIsTerminatingQuotedStringTokenTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku ukončující řetězec v uvozovkách.
Public methodStatic memberIsWhitespaceTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku prázdný znak.
Public methodStatic memberIsWhitespaceOrNewLineTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku prázdný znak nebo nový řádek (newline).
Public methodStatic memberSanitizeClassNameTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Upraví zadaný název tak, aby byl platnou hodnotou pro název třídy.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: