Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserContext.EndOfFile Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá hodnotu, která určuje, zda je stav zdroje

Konec souboru.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool EndOfFile { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je stav zdroje Konec souboru, jinak hodnota false
Zobrazit: