Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserBase Methods

The ParserBase type exposes the following members.

  NameDescription
Public method BuildSpan Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Sestaví rozpětí pro základ analyzátoru.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ParseBlock Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Blokuje analyzátor.
Public method ParseDocument Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří dokument pro analýzu.
Public method ParseSection Analyzuje oddíl v uspořádaném seznamu elementů.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: