Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserBase.BuildSpan Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Sestaví rozpětí pro základ analyzátoru.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract void BuildSpan(
	SpanBuilder span,
	SourceLocation start,
	string content
)

Parameters

span
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder
Tvůrce rozpětí
start
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Začátek umístění zdroje
content
Type: System.String
Obsah
Zobrazit: