Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlMarkupParser.Language Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá instanci, která určuje charakteristiky jazyka HTML.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected override LanguageCharacteristics<HtmlTokenizer, HtmlSymbol, HtmlSymbolType> Language { get; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Parser.LanguageCharacteristics<HtmlTokenizer, HtmlSymbol, HtmlSymbolType>
Instance, která určuje charakteristiky jazyka HTML
Zobrazit: