Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlLanguageCharacteristics Methods

The HtmlLanguageCharacteristics type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CreateMarkerSymbol Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří symbol značky v kódu HTML. (Overrides LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.CreateMarkerSymbol(SourceLocation).)
Protected method CreateSymbol Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří symbol v kódu HTML. (Overrides LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.CreateSymbol(SourceLocation, String, TSymbolType, IEnumerable<RazorError>).)
Public method CreateTokenizer Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří tokenizátor kódu HTML. (Overrides LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.CreateTokenizer(ITextDocument).)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method FlipBracket Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Převrátí symbol závorky v kódu HTML. (Overrides LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.FlipBracket(TSymbolType).)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetKnownSymbolType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá objekt KnownSymbolType v kódu HTML. (Overrides LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.GetKnownSymbolType(KnownSymbolType).)
Public method GetSample Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá ukázkový symbol v kódu HTML. (Overrides LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.GetSample(TSymbolType).)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method IsCommentBody Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu body komentáře. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsCommentStar Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu star komentáře. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsCommentStart Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu start komentáře. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsIdentifier Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu identifier. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsKeyword Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu keyword. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsKnownSymbolType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je typ symbolu neznámý typ symbolu. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsNewLine Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu new line. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsTransition Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu transition. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsUnknown Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol neznámého typu. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method IsWhiteSpace Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol typu whitespace. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method KnowsSymbolType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je symbol neznámého typu. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method SplitSymbol Rozdělí obsah symbolu jazyka kódu v zadaném indexu. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method TokenizeString(String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Rozdělí zadaný řetězec na tokeny. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method TokenizeString(SourceLocation, String) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Rozdělí zadaný řetězec na tokeny. (Inherited from LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: