Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlLanguageCharacteristics.CreateTokenizer Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří tokenizátor kódu HTML.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override HtmlTokenizer CreateTokenizer(
	ITextDocument source
)

Parameters

source
Type: System.Web.Razor.Text.ITextDocument
Zdroj textového dokumentu

Return Value

Type: System.Web.Razor.Tokenizer.HtmlTokenizer
Tokenizátor kódu HTML
Zobrazit: