Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpCodeParser.TryGetDirectiveHandler Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá obslužnou rutinu direktivy.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected bool TryGetDirectiveHandler(
	string directive,
	out Action handler
)

Parameters

directive
Type: System.String
Direktiva
handler
Type: System.Action
Obslužná rutina

Return Value

Type: System.Boolean
V případě úspěchu nabývá hodnoty true , v opačném případě hodnoty false.
Zobrazit: