Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpCodeParser.AssertDirective Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vyhodnotí kód direktivy.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

[ConditionalAttribute("DEBUG")]
protected void AssertDirective(
	string directive
)

Parameters

directive
Type: System.String
Kód direktivy k vyhodnocení
Zobrazit: