Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CallbackVisitor Properties

The CallbackVisitor type exposes the following members.

  NameDescription
Public property CancelToken Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví token zrušení. (Inherited from ParserVisitor.)
Public property SynchronizationContext Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví kontext synchronizace pro tohoto návštěvníka zpětného volání.
Top
Zobrazit: