Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CallbackVisitor Methods

The CallbackVisitor type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method OnComplete Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. (Overrides ParserVisitor.OnComplete().)
Public method ThrowIfCanceled Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. (Inherited from ParserVisitor.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method VisitBlock Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Navštíví zadaný blok. (Inherited from ParserVisitor.)
Public method VisitEndBlock Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Provede zpětné volání návštěvníka pro návštěvu koncového bloku. (Overrides ParserVisitor.VisitEndBlock(Block).)
Public method VisitError Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Provede zpětné volání návštěvníka pro návštěvu chyby. (Overrides ParserVisitor.VisitError(RazorError).)
Public method VisitSpan Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Provede zpětné volání návštěvníka pro návštěvu rozpětí. (Overrides ParserVisitor.VisitSpan(Span).)
Public method VisitStartBlock Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Provede zpětné volání návštěvníka pro návštěvu počátečního bloku. (Overrides ParserVisitor.VisitStartBlock(Block).)
Top

  NameDescription
Public Extension Method Visit (Defined by ParserVisitorExtensions.)
Top
Zobrazit: