Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratorResults.DesignTimeLineMappings Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví slovník mapování generovaného kódu v době návrhu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public IDictionary<int, GeneratedCodeMapping> DesignTimeLineMappings { get; private set; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<Int32, GeneratedCodeMapping>
Slovník mapování generovaného kódu v době návrhu
Zobrazit: