Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TemplateBlockCodeGenerator Methods

The TemplateBlockCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Inherited from BlockCodeGenerator.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GenerateEndBlockCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje kód do konce bloku generátoru kódu bloku šablony. (Overrides BlockCodeGenerator.GenerateEndBlockCode(Block, CodeGeneratorContext).)
Public method GenerateStartBlockCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje kód do začátku bloku generátoru kódu bloku šablony. (Overrides BlockCodeGenerator.GenerateStartBlockCode(Block, CodeGeneratorContext).)
Public method GetHashCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro generátor kódu bloku. (Inherited from BlockCodeGenerator.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: