Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StatementCodeGenerator Methods

The StatementCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda se zadaný objekt rovná této instanci. (Overrides SpanCodeGenerator.Equals(Object).)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GenerateCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje kód pro příkaz. (Overrides SpanCodeGenerator.GenerateCode(Span, CodeGeneratorContext).)
Public method GetHashCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro tuto aktuální instanci. (Overrides SpanCodeGenerator.GetHashCode().)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí řetězcovou reprezentaci této instance. (Overrides Object.ToString().)
Top
Zobrazit: