Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SetVBOptionCodeGenerator Properties

The SetVBOptionCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public property OptionName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá název možnosti pro generátor kódu.
Public property Value Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá hodnotu, která určuje, zda objekt SetVBOptionCodeGenerator má hodnotu.
Top
Zobrazit: