Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResolveUrlCodeGenerator Methods

The ResolveUrlCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Udává, zda je tato instance totožná se zadaným objektem. (Overrides SpanCodeGenerator.Equals(Object).)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GenerateCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vygeneruje kód pro adresu URL. (Overrides SpanCodeGenerator.GenerateCode(Span, CodeGeneratorContext).)
Public method GetHashCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci. (Overrides SpanCodeGenerator.GetHashCode().)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí úplný název typu této instance. (Overrides Object.ToString().)
Top
Zobrazit: