Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratedCodeMapping.ToString Method

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String
Řetězec, který představuje aktuální objekt.
Zobrazit: