Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratedCodeMapping.Inequality Operator

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda dva objekty mapování generovaného kódu mají různé hodnoty.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool operator !=(
	GeneratedCodeMapping left,
	GeneratedCodeMapping right
)

Parameters

left
Type: System.Web.Razor.Generator.GeneratedCodeMapping
right
Type: System.Web.Razor.Generator.GeneratedCodeMapping
Pravý objekt mapování generovaného kódu

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud dva objekty mapování generovaného kódu mají různé hodnoty, jinak hodnota false
Zobrazit: