Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratedClassContext.SupportsInstrumentation Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá hodnotu, která určuje, zda generovaná třída podporuje instrumentaci.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool SupportsInstrumentation { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud generovaná třída podporuje instrumentaci; v opačném případě false
Zobrazit: