Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpRazorCodeGenerator Properties

The CSharpRazorCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public property CancelToken Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví token zrušení. (Inherited from ParserVisitor.)
Public property ClassName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název třídy pro tento kód. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Public property Context Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá kontext tohoto generátoru kódu. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Public property DesignTimeMode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu udávající, zda generátor kódu je v režimu návrhu. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Public property GenerateLinePragmas Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu udávající, zda by generátor kódu měl generovat řádkové direktivy pragma v kódu Razor. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Public property Host Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hostitele modulu Razor. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Public property RootNamespaceName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název kořenového oboru názvů. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Public property SourceFileName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název zdrojového souboru. (Inherited from RazorCodeGenerator.)
Top
Zobrazit: