Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext Properties

The CodeGeneratorContext type exposes the following members.

  NameDescription
Public property CodeMappings Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví kolekci slovníku mapování generovaného kódu.
Public property CompileUnit Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví jednotku kompilace kódu, která bude obsahovat graf programu.
Public property CurrentBufferedStatement Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální příkaz ve vyrovnávací paměti.
Public property GeneratedClass Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví deklaraci typu vygenerované třídy.
Public property Host Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hostitele modulu Razor.
Public property Namespace Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví deklaraci vygenerovaného oboru názvů.
Public property SourceFile Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví zdrojový soubor.
Public property TargetMethod Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví vygenerovanou metodu member.
Public property TargetWriterName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název zapisovače textu.
Top
Zobrazit: