Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.AddCodeMapping Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá do kolekce mapování nově vygenerovaného kódu.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public int AddCodeMapping(
	SourceLocation sourceLocation,
	int generatedCodeStart,
	int generatedCodeLength
)

Parameters

sourceLocation
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Zdrojové umístění mapování generovaného kódu
generatedCodeStart
Type: System.Int32
Začátek kódu mapování generovaného kódu
generatedCodeLength
Type: System.Int32
Délka mapování generovaného kódu

Return Value

Type: System.Int32
Index kolekce mapování nově přidaného kódu
Zobrazit: