Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Představuje kontext generátoru kódu.

System.Object
  System.Web.Razor.Generator.CodeGeneratorContext

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class CodeGeneratorContext

The CodeGeneratorContext type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyCodeMappingsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví kolekci slovníku mapování generovaného kódu.
Public propertyCompileUnitTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví jednotku kompilace kódu, která bude obsahovat graf programu.
Public propertyCurrentBufferedStatementTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá aktuální příkaz ve vyrovnávací paměti.
Public propertyGeneratedClassTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví deklaraci typu vygenerované třídy.
Public propertyHostTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hostitele modulu Razor.
Public propertyNamespaceTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví deklaraci vygenerovaného oboru názvů.
Public propertySourceFileTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví zdrojový soubor.
Public propertyTargetMethodTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví vygenerovanou metodu member.
Public propertyTargetWriterNameTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název zapisovače textu.
Top

  NameDescription
Public methodAddCodeMappingTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá do kolekce mapování nově vygenerovaného kódu.
Public methodAddContextCallTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá příkaz kódu pro volání kontextu k zadané metodě.
Public methodAddDesignTimeHelperStatementTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá příkaz kódu, který do zadaného příkazu kódu vloží metodu helper režimu návrhu Razor.
Public methodAddStatement(String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá zadaný příkaz kódu do textu cílové metody.
Public methodAddStatement(String, CodeLinePragma)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá zadaný příkaz kódu do textu cílové metody.
Public methodBufferStatementFragment(String)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Připojí zadaný fragment k aktuálnímu příkazu ve vyrovnávací paměti.
Public methodBufferStatementFragment(Span)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Připojí obsah značky span k aktuálnímu příkazu ve vyrovnávací paměti.
Public methodBufferStatementFragment(String, Span)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Připojí zadaný fragment k aktuálnímu příkazu ve vyrovnávací paměti.
Public methodChangeStatementCollectorPřiřadí nový sběrač příkazů a vrátí uvolnitelnou akci, která obnoví původní sběrač příkazů.
Public methodStatic memberCreateTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří novou instanci třídy CodeGeneratorContext.
Public methodEnsureExpressionHelperVariableTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá proměnnou pomocné rutiny (helper) výrazu do vygenerované třídy, pokud ještě není přidána.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodFlushBufferedStatementTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vyprázdní aktuální příkaz z vyrovnávací paměti.
Public methodGenerateLinePragma(Span)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje řádkovou direktivu pragma pro zadaný zdroj.
Public methodGenerateLinePragma(Span, Int32)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje řádkovou direktivu pragma pro zdroj.
Public methodGenerateLinePragma(SourceLocation, Int32, Int32)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje řádkovou direktivu pragma pro zdroj.
Public methodGenerateLinePragma(Span, Int32, Int32)Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje řádkovou direktivu pragma pro zdroj.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodMarkEndOfGeneratedCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Označuje konec generovaného kódu.
Public methodMarkStartOfGeneratedCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Označuje začátek generovaného kódu.
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: