Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AttributeBlockCodeGenerator Properties

The AttributeBlockCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Name Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá název řetězce objektu AttributeBlockCodeGenerator.
Public property Prefix Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá předponu generátoru kódu.
Public property Suffix Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá příponu generátoru kódu.
Top
Zobrazit: