Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler Methods

The SpanEditHandler type exposes the following members.

  NameDescription
Public method ApplyChange(Span, TextChange) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Použije změnu textu pro značku span.
Public method ApplyChange(Span, TextChange, Boolean) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Použije změnu textu pro značku span.
Protected method CanAcceptChange Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda může značka span přijmout zadanou změnu.
Public method Static member CreateDefault() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří novou obslužnou rutinu pro úpravy značky span.
Public method Static member CreateDefault(Func<String, IEnumerable<ISymbol>>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří novou obslužnou rutinu pro úpravy značky span.
Public method Equals Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu. (Overrides Object.Equals(Object).)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci. (Overrides Object.GetHashCode().)
Protected method Static member GetOldText Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá původní text z obsahu značky span.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method Static member IsAtEndOfFirstLine Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná změna nachází na konci prvního řádku obsahu značky span.
Protected method Static member IsAtEndOfSpan Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná změna nachází na konci značky span.
Protected method Static member IsEndDeletion Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná změna nachází na konci obsahu značky span a je určena k odstranění.
Protected method Static member IsEndInsertion Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná změna nachází na konci obsahu značky span a je určena k vložení.
Protected method Static member IsEndReplace Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná změna nachází na konci obsahu značky span a je určena k nahrazení.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method OwnsChange Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda značka span vlastní zadanou změnu.
Public method ToString Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí řetězcovou reprezentaci obslužné rutiny pro úpravy značky span. (Overrides Object.ToString().)
Protected method UpdateSpan Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Aktualizuje značku span pomocí normalizované změny.
Top
Zobrazit: