Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler.IsEndDeletion Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se zadaná změna nachází na konci obsahu značky span a je určena k odstranění.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal static bool IsEndDeletion(
	Span target,
	TextChange change
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Značka span ke kontrole
change
Type: System.Web.Razor.Text.TextChange
Změna ke kontrole

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud se zadaná změna nachází na konci obsahu značky span a je určena k odstranění; jinak hodnota false
Zobrazit: