Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SingleLineMarkupEditHandler Properties

The SingleLineMarkupEditHandler type exposes the following members.

  NameDescription
Public property AcceptedCharacters Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje přijaté znaky. (Inherited from SpanEditHandler.)
Public property EditorHints Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Načte nebo nastaví rady k editoru. (Inherited from SpanEditHandler.)
Public property Tokenizer Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví metodu použitou k analýze řetězec do tokenů. (Inherited from SpanEditHandler.)
Top
Zobrazit: