Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpRazorCodeLanguage Properties

The CSharpRazorCodeLanguage type exposes the following members.

  NameDescription
Public property CodeDomProviderType Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá typ zprostředkovatele kódu. (Overrides RazorCodeLanguage.CodeDomProviderType.)
Public property LanguageName Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá název jazyka kódu C#. (Overrides RazorCodeLanguage.LanguageName.)
Top
Zobrazit: