Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpRazorCodeLanguage Methods

The CSharpRazorCodeLanguage type exposes the following members.

  NameDescription
Public method CreateCodeGenerator Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří nový generátor kódu Razor na základě jazyka kódu C#. (Overrides RazorCodeLanguage.CreateCodeGenerator(String, String, String, RazorEngineHost).)
Public method CreateCodeParser Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří nový analyzátor kódu pro jazyk kódu C#. (Overrides RazorCodeLanguage.CreateCodeParser().)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: