Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnobtrusiveValidationAttributesGenerator Methods

The UnobtrusiveValidationAttributesGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member GetValidationAttributes Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá atributy ověření ze struktury nebo obsahu objektu UnobtrusiveValidationAttributesGenerator.
Top
Zobrazit: