Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

UnobtrusiveValidationAttributesGenerator.GetValidationAttributes Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá atributy ověření ze struktury nebo obsahu objektu UnobtrusiveValidationAttributesGenerator.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void GetValidationAttributes(
	IEnumerable<ModelClientValidationRule> clientRules,
	IDictionary<string, Object> results
)
Zobrazit: