Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.ToString Method

Vykreslí značku.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method ToString() Vykreslí element jako element Normal. (Overrides Object.ToString().)
Public method ToString(TagRenderMode) Vykreslí značku HTML pomocí určeného režimu vykreslování.
Top
Zobrazit: