Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.TagName Property

Získá název značky pro tuto značku.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public string TagName { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
Název

To create a tag that has a specific name, use the TagBuilder constructor.

Zobrazit: