Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.SetInnerText Method

Nastaví vlastnost InnerHtml elementu na verzi zadaného řetězce s kódováním HTML.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void SetInnerText(
	string innerText
)

Parameters

innerText
Type: System.String
Řetězec určený ke kódování HTML.

To set the inner text for the element without encoding it, use the InnerHtml property.

Zobrazit: